Bharatiya Janata Party
Bharatiya Janata Party  
National President Shri Amit Shah
Parliamentary Chairperson Shri Narendra Modi
Lok Sabha leader Shri Narendra Modi (Prime Minister)
Rajya Sabha leader Shri Arun Jaitley