Bikhov Karyakram in front of Vidyut Bhavan from 2.30 PM

Published on July 4, 2018

On 04.07.2018(Wednesday) a ‘Bikhov Karyakram’ will be held by State BJP Kishan Morcha in front of Vidyut Bhavan from 2.30 PM onwards and followed by the deputation to Vidyut Mantri.