Daily Archives: February 6, 2019

Maha-Sabha of Shri. Shivraj Singh Chauhan, Vice-President of Bharatiya Janata Party at Medinipur on 6.02.2019

Maha-Sabha of Shri. Shivraj Singh Chauhan, Vice-President of Bharatiya Janata Party at Medinipur Date : 6th February, 2019 Time : 1 PM Venue : Malkatpur, Mohanpur Bus Bridge Event : Maha-Sabha Shri Shivraj Singh Chouhan, Vice-President, Bharatiya Janata Party and Former Chief Minister, Madhya Pradesh, Shri Dilip Ghosh, State President, Shri. Sayantan Basu, General Secretary, […]