Parivartan Yatra (Rarh Banga – Day 2) on 10.2.2021

Published on February 9, 2021

Parivartan Yatra (Rarh Banga – Day 2)

Date: 10th February, 2021
Route: Nalhati – Haridaspur – Baidhara – Akhira – Monsuba More – Mallarpur – Gangpur – Mallarpur Battala – Kamraghat – Mayureshwar – Kotasur – Pirtola Ghat – Sainthia
Leader : Shri. Joy Prakash Majumdar, Vice-President, & Shri. Vivek Sonkar, Secretary.

Time: 11:20 AM
Location: Baidhara
Assembly: Nalhati
Purpose: Public Meeting

Time: 3:30 PM
Location: Mallarpur Battala
Assembly: Mayureshwar
Purpose: Public Meeting

Time: 5:45 PM
Location: Kotasur
Assembly: Mayureshwar
Purpose: Public Meeting

Time: 6:45 PM
Location: Sainthia
Assembly: Sainthia
Purpose: Public Meeting

Night Stay at Saithia