Schedule of Smt. Roopa Ganguly, MP, Rajya Sabha on 5.12.2020

Published on December 5, 2020

Schedule of Smt. Roopa Ganguly, MP, Rajya Sabha

Date: 5th December 2020
Time: 11:30 AM
Location : Kasba VIP Bazar, Simla Biryani
Purpose : Aar Noy Annay Griha Samparka