State Special Invitee

Special_Invitee

Sl. No

District

Name

Mobile No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Coochbehar
Alipurduar
Jalpaiguri
Darjeeling
Nadia South
Bongaon
Jhargram
Kolkata South
Kolkata South
KNSD
Barasat
Kolkata Dakshin
Hooghly

Sreerampur

Kolkata South
Kolkata North

Arambagh
Kolkata South
Kolkata South
South 24 Pgs. East
Birbhum
Nadia South
Diamond Harbour


Alipurduar

Shri Nisith Kumar Pramanik
Shri John Barla
Dr. Jayanta Roy
Shri Raju Bista
Shri Jagannath Sarkar
Shri Shantanu Thakur
Shri Kunar Hembram
Smt. Roopa Ganguly
Shri Swapan Dasgupta
Shri Ranthideb Sengupta
Prof. Pankaj Roy
Shri Mohit Roy
Shri Ramkrishna Paul
Shri S.K. Kapoor
Shri Kabir Sankar Basu
Shri Ajoy Goel
Shri Suman Banerjee
Shri Kalyan Chouby
Shri Babu Mani
Shri Sasthi Duley
Shri Raj Gopal Dhar Choudhury
Dr. Indranil Khan
Shri Hari Krishna Dutta
Shri Shayama Pada Mondal
Shri Arindam Bhattacharya
Shri Dipak Halder
Shri Rudranil Ghosh

7678599227/7605836711
9734979713
9434875805/8617457469
9899792706
9153668879
7797604020/9647534453
9002088331/7001952142
9831339911
9811810911
9836389171
9830625703
9831085215
8617420789
9903000011
9999822445

9831527172
9874813000

8159922056

9831534166
9748273066
6290480216
9903104635
8001966301
9830118406