State Executive Committee

State Executive Member

Sl. No 

Name

Designation

Mobile Number

1

Shri Dilip Ghosh

President

  241205013 /  9231174200

2

Dr. Subhas Sarkar

Vice President

9434015474

3

Shri Biswapriya Roy Chowdhury 

Vice President 

03512266248 /
9434245560

4

Shri Pratap Banerjee 

Vice President 

9163453012 / 
8961132472

5

Shri Rajkamal Pathak 

Vice President 

9433891328 /
9051851994

6

Shri Debashish Mitra 

Vice President 

7980737107 /
9330990973

7

Shri Aninda Banerjee (Raju Banerjee) 

Vice President

9433078681

8

Shri Joyprakash Majumder 

Vice President 

23343833 / 9830068228

9

Shri Arjun Singh 

Vice President 

9836461807

10

Shri Dwipen Pramanik

Vice President 

9932535186 / 
9932056501

11

Shri Ritesh Tewari 

Vice President 

9830021013 / 
9477115533

12

Smt. Bharti Ghosh 

Vice President 

9836832777

13

Smt. Mafuza Khatun 

Vice President 

7797983799

14

Shri Sayantan Basu

General Secretary

9831941657

15

Shri Sanjay Singh 

General Secretary 

9830276841

16

Shri Rathin Bose 

General Secretary

9434053626 / 8967013976

17

Shri Jyotirmoy Singh Mahato 

General Secretary 

9933787883

18

Smt. Locket Chatterjee

General Secretary 

9874381789

19

Shri Amitava Chakraborty 

GS Organisation 

9800717886

20

Shri Kishore Barman 

Joint GS Organisation 

9477044107

21

Shri Tushar Mukherjee

Secretary 

9434508987

22

Shri Deepanjan Guha 

Secretary

 9239036089

23

Shri Vivek Sonkar 

Secretary 

8240861422

24

Shri Sabyasachi Dutta 

Secretary 

9830000000

25

Shri Arun Halder 

Secretary 

9330951899 /
9903815189

26

Shri Tushar Kanti Ghosh 

Secretary 

9433062378

27

Smt. Tanuja Chakrabarty 

Secretary 

9830528886

28

Smt. Sarbari Mukherjee 

Secretary 

9830620325

29

Smt. Falguni Patra 

Secretary 

8981351075 /
8910936253

30

Smt. Sanghamitra Choudhury 

Secretary 

98305 55123

31

Dr. Sawar Dhananiya 

Treasurer 

22825260 / 2824715 /
22874859 / 9830049505

32

Shri Asish Bapat 

Co-Treasurer 

9830041513

33

Shri Shyamchand Ghosh 

6294403615 / 9434245563

34

Shri Bijoy Banerjee

9433425456

35

Shri Goutam Choudhury 

9163995894 /
9433328706

36

Shri Anupam Mallick 

9734232270

37

Shri Partha Kundu 

9434004184

38

Dr. Sukanta Majumder MP

 8768333983 /
9434964125

39

Shri Amitava Roy

9051947279

40

Shri Monoj Pandey 

9051414444

41

Shri Babul Supriyo 

23607940 / 9920033334

42

Smt. Debosree Choudhury (W) 

9830123412

43

Shri Monoj Tigga (ST)

 9635132888

44

Shri S.S.Aluwalia 

9868181816

45

Shri Rahul Sinha

 9831007772

46

Shri Mukul Roy 

9868181954

47

Shri Anupam Hazra 

7001939082

48

Shri Suvendu Adhikari 

9733064595

49

Shri Sunil Mondal (M.P.)

9013869526

50

Pro. Ashim Kr. Ghosh

9830268234

51

Shri Tathagata Roy

9831019236 /
9433047300

52

Shri Samik Bhattacharya

9433088977 /
9433062378

53

Shri Sovan Chatterjee

 9830056697

54

Shri Rajib Banerjee

 9903940278

55

Shri Prabir Ghoshal

 9831270724

56

Dr. Rathin Chakraborty

9830043599

57

Shri Bani Singha Roy

9831293484

58

Partha Chatterjee

 9434057605

59

Shri Amitava Maitra

9434140009 /
9734005151

60

Shri Nikhil Ranjan Dey

 9434338270

61

Shri Nilanjan Roy

9434171164

62

Shri Diptiman Sengupta

9564288128 /
9933796425

63

Shri Subhendu Sarkar

9932671656

64

Shri Sudipta Chatterjee

 9126669885

65

Shri Bijoy Ojha

9903101101

66

Shri Anupam Dutta

 9830376046

67

Shri Ranadev Majumder

9038475124 / 8240739677

68

Shri Prabal Raha

 8240558424 /
9434164951

69

Shri Bhaskar Bhattacharya

9830091767

70

Dr. Manabendranath Roy (SC)

8777528832

71

Shri Satyapriya Chakraborty

 9339759387

72

Shri Ajoy Ghosh

9474394937 / 9732530148 

73

Shri Anal Biswas

 9830729886 /
7439188767

74

Shri Alok Kundu

9474593488

75

Shri Malay Sinha

9732661577

76

Shri Nilanjan Adhikary

 8328727781 /
9933865774

77

Shri Bikash Banerjee

 9732058967

78

Shri Vivekananda Bhattacharya

 9434008930

79

Shri Sourav Sikder

 9810268408

80

Shri Subir Nag

 9038433142

81

Shri Khudiram Tudu(ST)

 9474778898

82

Shri Ajit Singh Sarder (S.T)

 9647569514 / 7029709209

83

Shri Debjit Sarkar

 9051143397 

84

Shri Rabin Chatterjee

 9831971808

85

Shri Nirmal Karmakar

 9434147096

86

Shri Pranoy Roy

 9046657425

87

Smt. Krishna Bhattacharya (Hooghly)

 9830025687

88

Dr. Shatorupa

 98308 83007

89

Smt. Mala Bhattacharjee

 9732762682 /
 9476458911

90

Dr. Baishakhi Banerjee

 9830438325

91

Smt. Baishali Dalmiya

 9830328802

92

Smt. Dipa Biswas

 25891936 /   9674151691

93

Smt. Minadevi Purohit

 9830712297 /   22593195

94

Dr. Gita Chatterjee

  9932882534 /               0353433152 

95

Smt. Debjani Sengupta

  9832062691 /
  8250675404

96

Smt. Uma Singha

 9874155151

97

Dr. Archana Majumder (SC)

 9433944147

98

Smt. Jotirmoyee Sikdar

 9830194608 

99

Smt. Krishna Bhattacharya (Asansol)

 9832751668

100

Smt. Sahana Guha Roy

9831131743

101

Smt. Rajkumari Keshri

 9339124202

102

Smt. Bithika Mondal (SC)

 9883164648 /
 9883068602

103

Smt. Debika Mukharjee

 8481085569

104

Smt. Anjana Basu

 9433586295

105

Dr. Puspita Mukharjee

 8336931637

106

Dr. Madhuchanda Kar

 9830155915

107

Smt. Sreerupa Mitra Choudhury

9811141611

108

Smt. Anusree Mukharjee

 9312435496
 9312435495