State Executive Committee

State Executive Member

Sl. No 

Name

Designation

Mobile Number

1

Shri Dilip Ghosh

President

  241205013 /  9231174200

2

Dr. Subhas Sarkar

Vice President

9434015474

3

Shri Biswapriya Roy Chowdhury 

Vice President 

03512266248 /
9434245560

4

Shri Pratap Banerjee 

Vice President 

9163453012 / 
8961132472

5

Shri Rajkamal Pathak 

Vice President 

9433891328 /
9051851994

6

Shri Debashish Mitra 

Vice President 

7980737107 /
9330990973

7

Shri Aninda Banerjee (Raju Banerjee) 

Vice President

9433078681

8

Shri Joyprakash Majumder 

Vice President 

23343833 / 9830068228

9

Shri Arjun Singh 

Vice President 

9836461807

10

Shri Dwipen Pramanik

Vice President 

9932535186 / 
9932056501

11

Shri Ritesh Tewari 

Vice President 

9830021013 / 
9477115533

12

Smt. Bharti Ghosh 

Vice President 

9836832777

13

Smt. Mafuza Khatun 

Vice President 

7797983799

14

Shri Sayantan Basu

General Secretary

9831941657

15

Shri Sanjay Singh 

General Secretary 

9830276841

16

Shri Rathin Bose 

General Secretary

9434053626 / 8967013976

17

Shri Jyotirmoy Singh Mahato 

General Secretary 

9933787883

18

Smt. Locket Chatterjee

General Secretary 

9874381789

19

Shri Amitava Chakraborty 

GS Organisation 

9800717886

20

Shri Kishore Barman 

Joint GS Organisation 

9477044107

21

Shri Tushar Mukherjee

Secretary 

9434508987

22

Shri Deepanjan Guha 

Secretary

 9239036089

23

Shri Vivek Sonkar 

Secretary 

8240861422

24

Shri Sabyasachi Dutta 

Secretary 

9830000000

25

Shri Arun Halder 

Secretary 

9330951899 /
9903815189

26

Shri Tushar Kanti Ghosh 

Secretary 

9433062378

27

Smt. Tanuja Chakrabarty 

Secretary 

9830528886

28

Smt. Sarbari Mukherjee 

Secretary 

9830620325

29

Smt. Falguni Patra 

Secretary 

8981351075 /
8910936253

30

Smt. Sanghamitra Choudhury 

Secretary 

98305 55123

31

Dr. Sawar Dhananiya 

Treasurer 

22825260 / 2824715 /
22874859 / 9830049505

32

Shri Asish Bapat 

Co-Treasurer 

9830041513

33

Shri Shyamchand Ghosh 

U.B Zone Convener

6294403615 / 9434245563

34

Shri Bijoy Banerjee

Nabadwip Zone Convener

9433425456

35

Shri Goutam Choudhury 

9163995894 /
9433328706

36

Shri Anupam Mallick 

HHM Zone Convener

9734232270

37

Shri Partha Kundu 

9434004184

38

Dr. Sukanta Majumder 

U.B Zone Co-Convener

 8768333983 /
9434964125

39

Shri Amitava Roy

Nabadwip Zone Co-Convener

9051947279

40

Shri Monoj Pandey 

HHM Zone Co-Convener

9051414444

41

Smt. Debosree Choudhury (W) 

9830123412

42

Shri Monoj Tigga (ST)

MLA , Chief Whip

 9635132888

43

Shri S.S.Aluwalia 

9868181816

44

Shri Rahul Sinha

Ex National Secretery

9831007772

45

Shri Anupam Hazra 

National Secretery

7001939082

46

Shri Suvendu Adhikari 

MLA , Opposition Leader

9733064595

47

Shri Sunil Mondal (M.P.)

9013869526

48

Pro. Ashim Kr. Ghosh

9830268234

49

Shri Tathagata Roy

9831019236 /
9433047300

50

Shri Samik Bhattacharya

9433088977 /
9433062378

51

Shri Swapan Dasgupta

9811810911

52

Shri Rajib Banerjee

 9903940278

53

Shri Prabir Ghoshal

 9831270724

54

Dr. Rathin Chakraborty

9830043599

55

Shri Bani Singha Roy

9831293484

56

Partha Sarathi Chatterjee

MLA

 9434057605

57

Shri Amitava Maitra

9434140009 /
9734005151

58

Shri Nikhil Ranjan Dey

MLA

 9434338270

59

Shri Nilanjan Roy

Observer

9434171164

60

Shri Diptiman Sengupta

9564288128 /
9933796425

61

Shri Subhendu Sarkar

9932671656

62

Shri Sudipta Chatterjee

Observer

 9126669885

63

Shri Bijoy Ojha

Co Observer

9903101101

64

Shri Anupam Dutta

Observer

 9830376046

65

Shri Ranadev Majumder

Observer

9038475124 / 8240739677

66

Shri Prabal Raha

Observer

 8240558424 /
9434164951

67

Shri Bhaskar Bhattacharya

Observer

9830091767

68

Dr. Manabendranath Roy (SC)

Observer

8777528832

69

Shri Satyapriya Chakraborty

Observer

 9339759387

70

Shri Ajoy Ghosh

Observer

9474394937 / 9732530148 

71

Shri Anal Biswas

Observer

 9830729886 /
7439188767

72

Shri Alok Kundu

Observer

9474593488

73

Shri Malay Sinha

Observer

9732661577

74

Shri Nilanjan Adhikary

Observer

 8328727781 /
9933865774

75

Shri Bikash Banerjee

 9732058967

76

Shri Vivekananda Bhattacharya

 9434008930

77

Shri Sourav Sikder

 9810268408

78

Shri Subir Nag

 9038433142

79

Shri Khudiram Tudu(ST)

 9474778898

80

Shri Ajit Singh Sarder (S.T)

 9647569514 / 7029709209

81

Shri Debjit Sarkar

 9051143397 

82

Shri Rabin Chatterjee

 9831971808

83

Shri Nirmal Karmakar

 9434147096

84

Shri Pranoy Roy

 9046657425

85

Smt. Krishna Bhattacharya (Hooghly)

 9830025687

86

Dr. Shatorupa

 98308 83007

887

Smt. Mala Bhattacharjee

 9732762682 /
 9476458911

88

Dr. Anirban Ganguly

9971791416

89

Smt. Baishali Dalmiya

 9830328802

90

Smt. Dipa Biswas

 25891936 /   9674151691

91

Smt. Minadevi Purohit

 9830712297 /   22593195

92

Dr. Gita Chatterjee

  9932882534 /               0353433152 

93

Smt. Debjani Sengupta

  9832062691 /
  8250675404

94

Smt. Uma Singha

 9874155151

95

Dr. Archana Majumder (SC)

 9433944147

96

Smt. Jotirmoyee Sikdar

 9830194608 

97

Smt. Krishna Bhattacharya 

 9832751668

98

Smt. Sahana Guha Roy

9831131743

99

Smt. Rajkumari Keshri

 9339124202

100

Smt. Bithika Mondal (SC)

 9883164648 /
 9883068602

101

Smt. Debika Mukharjee

 8481085569

102

Smt. Anjana Basu

 9433586295

103

Dr. Puspita Mukharjee

 8336931637

104

Dr. Madhuchanda Kar

 9830155915

105

Smt. Sreerupa Mitra Choudhury

9811141611

106

Smt. Anusree Mukharjee

 9312435496
 9312435495